Disseny de cable

El disseny de muntatges de cable és una part integral dels nostres serveis de valor afegit. Amb la nostra àmplia experiència tenim un excel·lent coneixement de la millor manera d'optimitzar el cable des dels primers passos del disseny fins a la producció final. Això permet als nostres clients centrar els seus recursos exclusivament en les seves competències clau.

Disseny complet de producció per cable

– Documentació de materials
– Prototip / producció
– Elecció de les eines
adequades– Verificació de la forma i funcionalitat
del cablejat– Modificacions estructurals

Per al disseny de cable i la selecció i dimensionament de components individuals, utilitzem un programari modern especialitzat que ens permet crear de manera eficient documentació tècnica completa ja en fase de mostra funcional o prototip.

Documentació completa de l'assemblat

– Dibuix de muntatge
– Esquema de
connexió – Llista
de materials– Llista de procediments tècnics estandarditzats utilitzats durant el disseny

Per a la documentació de muntatge reduïm al màxim qualsevol possibilitat d'error, dissenyant els dibuixos de muntatge a escala 1:1, que posteriorment s'imprimiran amb el nostre ploter d'alta qualitat i s'instal·laran a les nostres taules de treball autoprodensades. Els operaris podran muntar la instal·lació amb una ràtio de perfecció del 99%.

Les nostres capacitats

– Concepte de disseny i verificació
– Especificació
del producte– Selecció
de components i proveïdors– Substitució
de components– Dibuixos CAD– Proves
– Assistència durant els processos

d'aprovació– Reducció
de costos– Enginyeria inversa